Gebruikers onderzoek digitale toegankelijkheid

Uitgevoerd door Peter Goes

Mijn naam is Peter Goes. Ik ben Front-end Developer bij De Voorhoede. Als Front-end Developer bouw ik websites en web applicaties. Ik ben er van overtuigd dat iedereen het internet moet kunnen gebruiken, ongeacht eventuele beperkingen. Het is dan ook mijn doel om alle producten die ik maak te optimaliseren zodat hulp technologie er goed mee overweg kan.

Omdat ik zelf geen hulp technologie gebruik, zoals bijvoorbeeld een screenreader of brailleleesregel, kan ik me niet volledig inleven in iemand die deze technologie daadwerkelijk nodig heeft. Dit onderzoek is bedoeld om mijn inlevingsvermogen te vergroten, zodat ik mijn werk als Front-end Developer beter toegankelijk kan maken.

Welke kennis wil ik in dit onderzoek opdoen

Ik gebruik de screenreader VoiceOver, met macOS mee geïnstalleerd, om mijn werk te testen. Maar omdat ik een visueel beeld van de pagina kan opbouwen, zal mijn gebruik van de screenreader anders zijn dan iemand met een visuele beperking. Ik wil er achter komen hoe mijn gebruik van hulp technologie verschilt ten opzichte van iemand die er afhankelijk van is.

Dat ga ik onderzoeken door antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  1. Wat zijn de problemen waar gebruikers van hulp technologie tegen aan lopen? Wat is de oorzaak achter deze problemen?
  2. Welke websites of applicaties werken juist goed / zijn goed toegankelijk?
    Wat maakt dat ze goed toegankelijk zijn?

Door de problemen in kaart te brengen, en hun oorzaak te achterhalen, wil ik voorkomen dat ik de zelfde fouten maak.

Door goed toegankelijke voorbeelden te verzamelen, en te achterhalen wat er voor zorgt dat ze goed toegankelijk zijn, kan ik deze patronen opnemen in mijn eigen werk.

Op welke manier kan ik deze kennis vergaren?

Allereerst is er veel lectuur op het internet te vinden. Niet alleen van technische implementaties, maar ook verslagen van gebruikers test. Een lectuur onderzoek is voor mij vooral een manier om na te gaan hoe interactie patronen correct geïmplementeerd moeten worden.

Het belangrijkste deel van het onderzoek zal echter bestaan uit interviews met gebruikers van hulp technologie.

Het doel van deze interviews is er achter te komen hoe gebruikers hun hulp technologie inzetten. Zowel in algemeen gebruik van een computer, laptop of telefoon, als specifiek in combinatie met het gebruik van een web browser.

De interviews deel ik op twee delen. Het eerste deel zal bestaan uit een vraag gesprek. Daarin vraag ik naar:

In het tweede deel vraag ik de gebruiker om een demonstratie te geven van een paar dagelijks terugkerende taken en, voor zover mogelijk, een voorbeeld te tonen van een probleem waar vaak tegen aan gelopen wordt

Een opmerking over de huidige Corona maatregelen

Op het moment van schrijven bevind Nederland zich in een lockdown. Dit betekend dat ik niet makkelijk fysiek de interviews kan afnemen. Hoewel een fysiek interview mijn sterke voorkeur heeft, zal ik met elke respondent bepalen of een fysiek interview mogelijk is. Als dit niet mogelijk is bedenk ik samen met de respondent een alternatief.

Hoe vertaal ik de opgedane kennis naar veranderingen in mijn workflow

Na de interviews probeer ik de verschillen tussen mijn eigen gebruik van een screenreader, en die van de gebruikers te leggen. Door de interactie patronen van gebruikers over te nemen, probeer ik mijn eigen gebruik zo realistisch mogelijk te maken.

Daarnaast wil ik met de lijst aan veel voorkomende problemen technische oplossingen onderzoeken, zodat ik deze problemen in mijn eigen werk kan voorkomen.

De opbouw van het onderzoek

Het onderzoek bouw ik op in 3 fases.

Fase 1

Fase 1 is een onderzoek naar hoe hulp technologie ingezet wordt om alledaagse digitale media te consumeren. Dus hoe werken de verschillende vormen van hulp technologie, welke ondersteuning bieden ze en op welke manier worden ze gebruikt.

Fase 2

Fase 2 is een lectuur en parktisch onderzoek. Ik bouw een demo applicatie met elementen die ik vaak in (modern) front-end project tegen komen. Deze applicatie probeer ik zo toegankelijk mogelijk te maken.

Fase 3

In deze fase wil ik valideren of de demo applicatie die ik gebouwd heb, daadwerkelijk toegankelijk is. Dit zal ik weer doen aan de hand van interviews